Instalace vodoměrné šachty

Osazení vodoměrných šachet

Podrobné informace si vyžádejte.

Osazení k obetonování nebo k obezdění

V případě, že dno šachty je pod hladinou podzemní vody nebo je výkop pro šachtu proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo v nedostatečně slehlé navážce, musí být nádrž obetonována. Způsob a provedení obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění šachty do pojezdné komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.

Osazení k obsypání

používá se v případech, kdy strop šachty bude nepojízdný, šachta bude vzdálena nejméně 5 m od základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.
Při uložení šachty s obsypáním je strop šachty dimenzován na tl. zásypu 250 až 300 mm při specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2.

Vodoměrná šachta kruhová:

Vodoměrná šachta kruhová- nákres osazení

Vodoměrná šachta hranatá:

Vodoměrná šachta hranatá - nákres osazení

 

 

Vodoměrná šachta - úvod | Popis vodoměrné šachty |Funkce vodoměrné šachty|Materiál vodoměrné šachty |Instalace vodoměrné šachty | Kontakty | Vodoměrná šachta poptávka