Funkce vodoměrné šachty

Domovní vodoměrné a armaturní šachty jsou určeny k připojení vodovodního řadu a nemovitosti investora tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do objektu budovy nebo je-li místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy příliš vzdáleno.

Vodoměrné a armaturní šachty jsou navrženy v souvislosti s normou ČSN 755411 o vodovodních přípojkách a slouží k instalaci hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru.

 

Vodoměrné šachty se umísťují obvykle na soukromém pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným.
Plastové vodoměrné šachty umožňují snadný přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

 

Vodoměrná šachta - úvod | Popis vodoměrné šachty |Funkce vodoměrné šachty|Materiál vodoměrné šachty |Instalace vodoměrné šachty | Kontakty | Vodoměrná šachta poptávka